Punk Portál - 2024. június 24.





 

Fontos tudnivalók a szerzői jogokól

A Punk Portál szerverén található zenei anyagok a -szerzők beleegyezésével- szabadon letölthetők, meghallgathatók, de további felhasználásuk, közvetlen belinkelésük, máshol történő publikálásuk viszont -esetenként- törvényellenes.

A külföldi zenei anyagok nem a mi szerverünkön találhatóak, tudomásunk szerint ezek a számok szabadon terjeszthetők (a bandák promocionális célból egy-két számukat szabadon terjeszthetővé teszik, ezeket igyekeztünk összegyűjteni).

Az itt talált tartalomért 100%-os garanciát azonban nem tudunk vállalni, így a zenéket mindenki csak saját felelősségre töltse le!

Jogi útmutató:

"Az előadóművészek védelme

73. § (1) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, az előadóművész hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy

a) rögzítetlen előadását rögzítsék;

b) rögzítetlen előadását sugározzák vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítsék, kivéve, ha az előadás, amelyet sugároznak vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítenek, már maga is sugárzott előadás;

c) rögzített előadását többszörözzék;

d) rögzített előadását terjesszék;

e) rögzített előadását vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.

(2) Előadóművészek együttese esetében a közreműködők az (1) bekezdésben említett jogaikat képviselőjük útján gyakorolhatják.

(3) Ha az előadóművész hozzájárult ahhoz, hogy előadását filmalkotásban rögzítsék, a hozzájárulással - ellenkező kikötés hiányában - a film előállítójára [64. § (3) bek.] ruházza át az (1) bekezdésben említett vagyoni jogokat. Ez a rendelkezés nem érinti az előadóművészeknek a 20. § és a 28. § alapján fennálló díjigényét. A 23. § (6) bekezdését az előadóművészekre is megfelelően alkalmazni kell.

74. § (1) Az előadóművészt a 73. § (1) bekezdésében említett felhasználásokért - ha e törvény másként nem rendelkezik - díjazás illeti meg."