Punk Portál >> Fórum >> Összes téma >> Gyurcsány
Bejelentkezés - Regisztráció - Elfelejtett jelszó - Segítség
Jó lesz-e, vagy nem?

Elejére << Előző < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... > Következő >> Végére

© saya-jinválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-18 18:12:57 (2946)
A boneheadek többsége, akit én ismerek, nem melózik, van aki minimálbérért, és ennek ellenére büszkén puffogtatják a hungarizmus, és nemzetiszocializmus jelszavait. Ők kifejezetten nácik. És dolgozó emberek. A fasiszta mozgalom akkor lesz mozgalom, ha a munkások ezrei is mögé állnak, addig semmi. Most pedig azt lehetett látni, hogy a nemzeti radikalizmus jelszavai harsogtak a tömegek szájából. Így kezd fasizálódni Magyarországon ez a bagázs.

xkolax: A munkásosztályt a polgárság helyzeténél fogva lenézi, igavonó barmot lát benne, és élteti saját felsőbrendűségét, emancipáltságát. Nézd meg, hogy hand mit írt a szűk elit liberalizmus témájában. A hatalom gyakorlás legszebb módja a hatalom misztifikációja, a "szakértő" politika képe. De hát a proletariátusnak nem is arra a politikára van szüksége, amit a demokrácia jelent. Éppen ezt a hatalmat kell eltörölnie, a politikát, mint a döntések rendszerét egyesítenie a termelés, a konkrét tevékenységgel, és ennek gyakorlására kell képessé válnia. Erre jelenleg nem alkalmas, mivel annyira él a burzsuj politika formalitása, hogy ettől elvonatkoztatni sokan nem tudnak. A tudatosság viszont nem akadémiai leckék sorozata, hanem maga a mozgalom fejlődésének egésze.

© apunkválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-17 21:51:59 (2945)
Szerintem a nyelvet sem egy országban tanulhattuk, mert én magyarul írtam, és az van ott. Nem kell ezt értelmezni sehogysem. Hogy is lehetnének nácik a szegényemberek....... De, hagyjuk, nem egy nyelven beszélünk.
[előzmény (2913)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-16 22:35:16 (2944)
képes rá, csak nem tud mit kezdeni vele:)
[előzmény (2942)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-16 22:35:02 (2943)
bocsika, ez nagyon igaz:) az idézet Michael Oakeshott tanulmánygyűjteményéből van (cím: Politikai Racionalizmus).
[előzmény (2942)]

© saya-jinválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-16 18:55:46 (2942)
Nosssss!!

A politikailag legképzetlenebb osztálynak viszont a feladata, hogy a saját életét visszaszerezze a politikailag képzet osztálytól. Az már egy másik dolog, hogy a politikai hatalom gyakorlása alatt én azt értem, hogy neki megy a rendőröknek, a gyáraknak, a parlamenteknek, és elpusztítja azokat, a "politikát gyakorlókkal" együtt. Erre pedig képes, akadémiai képzettség nélkül is. Az idézet honnan van? A forrást illik megjelölni... ;)
[előzmény (2935)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-16 12:09:59 (2941)
na aztán ne ferdítsd el cimbi:) azt nem rólam nevezték el, hanem tőlem jött az ötlet;) mellesleg a Reaction fanzin minden egyes zsurnalisztája REAKCIÓS!!! (arról nem is beszélve hogy cionisták is... ezt hogy hozták össze...)
[előzmény (2940)]

© NoFarewellválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-16 12:06:32 (2940)
Vigyázz mert elnevez valaki rólad egy Reaction nevű fanzine - t. komolyan mondom. Hallottam hogy valakik megcsinálták.
[előzmény (2939)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-16 11:42:53 (2939)
de legalább akkor nem csak belőlem hoznak ki a dolgok némi fasizmust. hasonló érzelmeket váltanak ki belőlem az ilyen nyárspolgári reakciós kiskatonák:)

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-16 11:31:03 (2938)
ja értem. elég kritizálni a szocialista/marxista/anarchista agyalást és már fel is ébresztem a fasizmust. legalább a célomat elértem. muhahahahaha

© válasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-16 06:07:07 (2937)
Nem, ahhoz olyan különleges apródok kellenek, mint példálul Te. :-)
[előzmény (2936)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-15 21:54:00 (2936)
belőled minden talán még a vasárnapi bableves is nem?:D
[előzmény (2933)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-15 21:52:58 (2935)
egy idézet direkt neked:

"Marx és Engels nélkül az európai politika azért még mélyen belesüppedne a racionalizmusba, de kétségtelenül az ő nevükhöz fűződik a politikai racionalizmus legelképesztőbb terméke - és ezen nincs mit csodálkozni, hiszen amit írtak, azt egy olyan osztály okítására írták, amelynél politikailag képzetlenebb osztály soha nem áltatta magát a politikai hatalom gyakorlásának illúziójával"

és azt hiszem ez nagyonnagyon találó.
[előzmény (2931)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-15 21:48:58 (2934)
világmegváltó eszmék kontra szkepticizmus pt1:)
[előzmény (2932)]

© válasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-15 15:40:05 (2933)
Már én sem. Kihozza belőlem a fasizmust. :-)
[előzmény (2932)]

© Pokolgepválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-15 10:20:54 (2932)
Mi megy? Bele se merek olvasni....:-)

© saya-jinválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-15 06:14:52 (2931)
A konkrét anarchista-kommunista ellentét olyannyira nem létezett, hogy pl. Magyarországon is a KMP-t anarchisták alapították. A diktatúra állami, demokratikus centralizáció (milyen szép is, hogy demokraták voltak ezek a Leninék, pedig a kommunizmus gyökerétől fogva antidemokratikus) formájában nem lehet egyenlő soha a proletár-diktatúrával, hiszen az intézményesített erőszak alól való felszabadulást jelenti a proletárforradalom. A különbség kézzel fogható: Egy lincselés a proletárdiktatúra eszköze, amelyet pl. Spanyol-országban láthatunk a fasiszták likvidálásában. Közösen elhatározott, közösen véghez vitt tett, közös felelőségtudattal. Az állam pontosan ennek az ellentettje. Az állam pedig ott megszűnik, ahol a tömegek az önálló direkt akciót használják.

Nincs teljes és végső igazság, hiszen a történelem nem ér véget a kommunizmussal. Az osztálytársadalmak megszünése nem jelenti a földi mennyország statikus helyzetét. Aki ezt mondta, az hazudik. :)

Amit a munkáról mondtam, az nagyon is pontos, mivel pl. Marx és Engels a Német ideológiában is konkrétan megfogalmazza a munka megszüntetésének programját: a munka, a termelőtől elkülönült termelési tevékenységet jelenti, ahol a termék (vagy a termék egy része) és termelő el van választva egymástól. A munka megszüntetése többet jelent, mint a munkaidő lecsökkenését. Azt jelenti, hogy nincsen kényszer, ami alapján te egyoldalú, szükségleteidtől távol álló tevékenységet végzel.

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-15 00:41:52 (2930)
proletárdiktatúra állam nélkül? cimbi, azt meg hogyan? mellesleg az anarchisták ha nem is teljes mértékben, de legnagyobb számban a legvehemensebben ellenezték a proletárdiktatúrát. épp ez volt talán a törésvonal köztük és a kommunisták között, valamint az a - valóban merőben és talán nevetségesen utopisztikus - nézet, hogy az állam egyik napról a másikra egy varázsütésre megszűnik. (ennél már csak az utopisztikusabb hogy az emberek fejében szép lassan átalakulás megy végbe, és majd mindenki "önként akar szabad lenni") bár ismerem azt az összeesküvés-elméletet is hogy valójában ez a különbség nem is létezett köztük, ezt is a mocskos kapcsi burzsujok találták ki, hogy megosszák a forradalmi proletariátust.

nem véletlenül nem tetszik egyik olyan eszmerendszer sem, amelyik a teljes és végső igazságot hirdeti ki önhatalmúan, és valamilyen jövőben megfogalmazott cél érdekében ír elő cselekvéstervet, és általában maga a cselekvés nem más, mint az erőszak (és ezzel mindig is visszakanyarodunk ahhoz a problémához, hogy az állam az erőszak monopóliumát jelenti, akkor most erőszakkal az erőszak ellen? - és talán etikai szempontból az anarchisták ezt joggal hányták a kommunisták... bocsánat... a bolsevikok szemére)

minden ilyen ideológia a politika megszűntetését tűzi ki célul, ezzel totális és végső gátat szabva pontosan a spontán és szabad cselekvésnek amelynek zászlaja alatt a legtöbben masíroznak. és mellesleg minden ilyen ideológia - nevezzék azt bárminek - önkéntelenül is magánviseli az utilitarizmus és a produktív társadalomfelfogás jegyét. amit pedig te mondasz, a munka megszűntetése, az nem teljesen helytálló, hiszen a munka helyére ugye a "szabad munkát" képzelték el, azaz nem a kapitalista munka rendszerét, hanem az egyenlő és osztálynélküli társadalomban "majd" jelenlévő munkát, mert azt ugye azért ők sem gondolták - egyik sem - hogy fekszenek a kreml vagy a parlament előtt és szájukba repül a sültgalamb. csupán annyi - és ebben valóban van valami realitás - hogy relatíve kevesebbet kellene dolgozniuk, hiszen a burzsuj értéktöbblete nem létezne többé... pontosabban fogalmazva, nem kéne a burzsuj értéktöbbletét megtermelni...

a mindenkor fennálló osztályellentéteket nem vitatom. de ez korántsem olyan markáns, mint amilyennek te próbálod ábrázolni. és lehet hogy én öregedtem ki - túlságosan korán - amikor kétségbe vonom annak a lehetőségét, hogy egy mindent elsöprő, az egész világon átgázoló proletárforradalom majd lerombolja a kapitalizmust, az államot, majd pedig - miután persze "rendet basztak" a kulákuk meg a burzsoázia körében - magát a hatalmat is és mindenki egyenlő lesz, az ég kékebb lesz, a fű zöldebb. ehhh... valahogy nem megy.

és talán nem is baj.
[előzmény (2929)]

© saya-jinválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-15 00:04:27 (2929)
Lenin az Állam és forradalomban valóban fogalmaz meg hasonlót, nyilván szükséges is volt egy forradalom előestéjén. A bolsevik ideológia önmagát forradalminak tartotta, akiknek küldetésük az osztálytudatot kívülről bevinni a munkás tömegekbe. Az állam megszüntetéséről szóló fejtegetés viszont a kommunistákkal (anarchistákkal) szemben egyenesen mutatja a visszakanyarodást a kapitalista társadalomhoz, hiszen már a XIX.sz.-ban rámutattak a kommunisták, hogy semmilyen elidegenedett eszközzel nem lehet az elidegenedés ellen harcolni. Ennek szép példája a Szu., habár a láthatóan a bolsevikoknak egyáltalában nem is állt szándékukban harcolni a polgári társadalom ellen, már Lenin írásainak minden részletében megbújik a polgári gondolkodás mód, egyenes tehát az út az államkapitalizmus felé. Nem is véletlen, hogy a bolsevikok eltakarították fizikailag is azokat a következetes forradalmi elemeket, akik a forradalmat vitték volna a végsőkig, a győzelemig. Végig küzd Lenin is ezzel a kérdéskörrel, de megmarad a szociál demokrácia talaján, amikor is az államhatalom megragadásának következtetéséig jut el végül.

A produktivizmus egyáltalán nem jellemzője a kommunizmusnak, hiszen a munka megszüntetése, a gyár és egyáltalában a kapitalista termelési technikát az egész termelési módot támadja. Ezen keresztül nem a kollektív tulajdon, hanem a egyáltalában való megszüntetése a cél, ami az állam elleni támadás is egyben. A kommunizmus az emberi tevékenység, az emberi élet totális felszabadításáért száll síkra, felszámolva a munkamegosztást, amelynek nyomora nem csak az éhezőket sujtja csak, de a magasabb fizetési kategóriák "kedvezményezett" munkásait is. Az, hogy az élet fenntartását szolgáló termelési mód az, amely meghatározza az ember életét, ez nincs összefüggésben a produktivizmussal. Ez esetben csak tartalmazza azt a felismerést, hogy a társadalom folyamatait a tulajdon határozza meg, és az osztálytársadalom totális megsemmísitése csakis a tulajdon lerombolásával történhet meg.

Az állam, mint az osztályelnyomás eszköze, valóban ellensége a proletariátusnak, és ezért a "balga anarchistáknak" nagyon is igazuk volt, hogy a forradalom alapvető feladata felégetni az államot, nem pedig megragadni. Helyébe pedig a teljes forradalmi osztálynak kell lépnie, amely szerves módon végzi el önmaga felszabadítását, a forradalmat, a proletárdiktatúrát. Ehhez nem hogy nem kell állam, hanem kifejezetten ellensége az állam. Struktúrált hatalom helyett a közvetlen cselekvésnek kell a forradalmat véghez vinnie, különben nem is lenne az.

A nap-mint-nap zajló harc alatt nem a tudatos kommunista harcot értettem, hiszen én lennék a legboldogabb, ha ez így lenne, de igaz amit mondtál részben, ezért ma ez még csak álom. De a bérek kialkudásánál, a fizetés emelések kérésénél, sztrájknál, fosztogatásoknál, lopásoknál ugyanez az osztályháború köszön vissza. Ezek pedig mindennaposak az életünkben. A tulajdon elleni lázadás, bármilyen formájában is, pl. rongálás az osztály-ösztön része. Persze ebben a formájában sokat nem ér. De létezik...

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-14 22:04:19 (2928)
"marxistának olyan emberek nevezték leginkább magukat, akik a kommunizmust leredukálják valami elvont társadalomtudományra, polgári lufit csinálva belőle, a bolsevizmust és a szocdem irányt."

ezt maga a nagy lenin elvtárs mondta az állam és forradalom című remekművében, aki a bolsevizmus vezéralakja. amely műben maga fogalmazta meg az állam felszámolásának szükségességét, de nem úgy ahogy a balga anarchisták gondolták, hogy hétfőn még van, kedden már nincs, hanem ugye úgy, hogy a proletariátus forradalommal megragadja a hatalmat, és letaszítja a burzsoáziát a trónjáról, kezébe veszi a termelőeszközöket, az uralmat és az államot. majdan miután ezt megtette és bevezette a proletárdiktatúrát, az állam, mivel többé nem lesz rá szükség - ti. a burzsoá állam arra szolgál, hogy csitítsa a "csitíthatatlan" osztályellentéteket, a proletárállam viszont miután létrehozta az osztálynélküli társadalmat, szükségtelenné válik - elhal. majd miután kijelölte az ideológiai irányvonalat (marx és engels alapján), utána éles elméjével átlátta azt, hogy minden forradalom oda vezetett, hogy a forradalmárok (elnyomottak) átvették a stafétabotot, majd redisztribúciót hajtottak végre a pozíciók elosztásában, osztjónapot. valahogy a hirtelen hatalom közelébe került elnyomottak nem érezték szükségét annak, hogy a hatalom forrását - államot, termelőeszközök feletti uralmat - megszűntessék. és ebből aztán azt a tanulságot vonta le hogy nadehogy majd az IGAZI proletárforradalom esetében ez nem így lesz. hadd jellemezzem ezt a szillogizmust egy nagyon egyszerű szóval: baromság. miután látja - nagyon helyesen - hogy a hatalom mindig újratermeli magát, és ezzel együtt az állam is (ami az erőszak monopóliuma, ezt kevesen tagadják, polgári szerzők sem) levonja azt a konzekvenciát hogy nademajd ez nem így lesz.

az érdekes a következő a dologban: nem az, hogy lenin egy hülye, hanem az, hogy milyen érdekes párhuzam húzódik még az elméleti elképzelés is a kapitalista berendezkedés között is. amit ma látsz és ami alapján te is megfogalmazod a téziseidet az az élet totálisan produktivista felfogása. ez vezetett oda, ahol most vagyunk. és ebben a tekintetben a "kommunista" eszme és a kapitalista megvalósulás között semmi különbség nincsen.

nem beszélve arról, hogy a megvalósult sztálinista modell ugyancsak lenin (marx és engels) tényszerű megállapítását igazolta, és nem a naiv vágyaikat. a szemét tömeggyilkos ugyanis nem iparkodott "elhalásra kényszeríteni" az államot, pedig erre bőven volt ideje.

ezek után pedig hajlamos vagyok kétségbevonni azt az általánosan elterjedt közhelyet hogy "a kommunista eszme és megvalósulása ég és föld".

azt meg hogy te milyen nap-mint-nap zajló harcot látsz, aztat én nem tudom, viszont az én személyes tapasztalataim közé pl. olyan élmények tartoznak, hogy a melós lazán mondja a bölcsészdiplomával "nyomorgó" anyámnak, hogy vett valami cuccot, ami 5millába kerül, de olcsóbb kivitelezése nem sok, csak 300 ezer forint, ami anyámnak kb kéthavi keresete. esze ágában sincsen osztályharcot vívni, van pénze dögivel és maximum annyi érdekli, melyik szigetre menjen nyaralni nyáron. anyám meg saját élettapasztalatai miatt kissé viszolyog az osztályharcos szellemiségtől... az a mélyen megbúvó osztálytudat, amiről te beszélsz, nemes egyszerűséggel nem létezik.
[előzmény (2927)]

© saya-jinválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-14 09:58:47 (2927)
Az, hogy a tőke társadalmi jelenség, sőt maga válik a társadalmi érintkezési formává, az nem csak a munkásokat érinti, de magát a tőkés osztályt is. Egyébként rengeteget olvastam a polgári történelmi vonalon is, csak valahogy mindig valami hiányzott. A legtöbb történelmi témájú polgári könyv ugyanis leírja hosszan a hadjáratokat, és uralkodókat, és csak érintik a konkrét életet, a termelést, amely lehetővé teszi a hadjáratokat, stb. Nem felejtik el, de nem annyira hangsúlyos, és ez a baj. Hősök, és gonoszok névsorát lehet ilyenkor találni, pedig ilyenek a valóságban nem léteznek.

Az otthon végzet munka, az egyéni termelés jó példa arra, hogy vannak a nagybani termeléstől elütő formák is, de látható abból, hogy milyen szűk réteg végzi csak ezeket, hogy gazdaságilag nem meghatározó ez a forma. Ráadásul az, hogy otthon melóznak, az nem választja el őket a piacról, márpedig csak olyan munkát lehet végezni egyéni módon, amit még a piac nem darált le tömeggyártásba. Mert akkor nem lesz képes már olyan áron adni a termékeit, hogy meg is tudjon belőle élni, aztán usgyi, vissza a teljes munkáslétbe.

A hit, amely magasabbra helyezi az ember életét a gazdasági cselekvésnél, attól függetlennek kiált ki területeket, az leginkább abból fakad, hogy az irányítás ezen a téren kicsúszott a kezünkből. Ez leginkább csak egyfajta védekező reakció, mintsem örök igazság. Bár semmi sem az.

A kapitalizmus működésének ismerete viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy éppen azokat a sérüléseket, melyeket ez a társadalom okoz nekünk, megszüntessük. Nem egy két seb bekötözéséről van szó, hanem egy életfogytig tartó kínzó kórról. Ha mondjuk Guy Debord a kezedbe veszed, akkor rájössz, hogy a kommunista mozgalom kicsit sem redukcionista. A "marxizmus" jelző egy kicsit pejoratív, mivel marxistának olyan emberek nevezték leginkább magukat, akik a kommunizmust leredukálják valami elvont társadalomtudományra, polgári lufit csinálva belőle, a bolsevizmust és a szocdem irányt.

A probléma talán az, hogy a materialista gondolkodás mód akkor válik teljessé, ha már az ember életét, mint társadalomban élőt ábrázolja, és azzal összefüggésében. Fogalmazhatok kevésbé cizelláltan is, de akkor általában abba kötnek bele. Így marad a szabatos megfogalmazás... :) Persze más a helyzet, hogyha pl. munkásokkal beszélsz, akik pontosan felfogják a dolgot annélkül is, hogy külön politikai gazdaságtani fogalom leckét tartanék nekik, mivel sokan be tudják azonosítani saját életüket ebbe a társadalomba, és ha nem is tisztán jelenik meg mondataikban az osztály tudat, de a tudatosságért való küzdelem ez az egyes ember életében, és ezt a harcot nap, mint nap vívják.

© válasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 23:39:34 (2926)
"kellőképpen cizellált megfogalmazás"? Szerintem túlzottan is az. Be kell vallanom, nem mindíg értem.Pl:"élet termelésének eszközéről van szó. vagy "Az élet legalább olyan távol van tőlük, mint a munkától magától."
Én maradok a "részproblémáimnál", elég az nekem. Oké, hogy elméleti síkon (legalább) ismerjük a problémák gyökerét, de "talk minus action equals zero".
(Tényleg nem b...gatni akarom Saya-yint. Értékelendő, hogy sok időt fordít eféle ismeretek megszerzésére. Full respect, mégha fölöslegesnek is tartom, még mindíg jobb, mint aki sohasem gondolkozik el hasonlókon.)
[előzmény (2924)]

© gyerekválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 14:29:21 (2925)
Igazából csak az első bekezdésemet címeztem neked (is).
[előzmény (2912)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 14:23:01 (2924)
nem vitatom hogy a termelőeszközökhöz való viszony erőteljesen határozza meg a "társadalmi" helyzetet. de a begyöpösödött marxizmussal pontosan az a probléma, hogy bármilyen kivételt talál az ember, beletolják vagy a tőkés vagy a munkás kategóriájába.na az meg hogy azt mondod hogy a tőke már magától a tőkéstől is "elidegenült" enyhén szólva sem követi a materializmus cérnáját:)

mi a helyzet az önállóakkal? akik mondjuk otthon végzik a munkájukat saját munkaadójuk és munkavállalójuk egy személyben (így magyartalanul)? nem "zsákmányolnak" ki senkit. őket hova helyezed? vagy akkor azt mondod hogy az ő vérszopójuk az állam? az mindenkinek az nem?

kellőképpen cizellált megfogalmazásaid okán úgy gondolom meglehetősen sokat olvastál/olvasol, viszont ezen belül úgy tűnik, hogy csak egy irányvonalat preferáltál, ezek pedig a marxista és az anarchista teóriák. kukkants bele szerintem néhány marxizmus-kritikába (és akkor ígérem én is megteszem:))

azért én megmaradok annál a hitnél hogy nem lehet mindent visszavezetni a gazdasági "társadalom"felosztásra, és hogy az emberek élete ennél kicsit összetettebb, és több szférából áll.
félre ne érts, eszem ágában sincsen a liberális demokráciát (="szociális piacgazdaság", ami ugye nem létezik = kapitalizmus) a védelmembe venni. de egy leszűkített marxista doktrína véleményem szerint nem kínál gyógyírt a "társadalom" sérüléseire.
[előzmény (2923)]

© saya-jinválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 09:10:34 (2923)
Az idejét-múlt jelző csak akkor lenne helyes, ha nem lenne tőke, és nem lenne munka (bérmunka). Mivel viszont van, a társadalom gazdasági működése két osztályra osztja továbbra is a társadalmat, igaz, hogy a tőkés osztály felé is emelkedett a tőke maga, hiszen már nem személyesíthető meg egy nagy vállalat tulajdonosa egy emberben. Mindazonáltal a munka társadalma, mint a létünk alapvető szervezése kihat minden tevékenységünkre, és annak, a munkának rendeli alá. A fogyasztási periódus nem válhat el azoktól a termékektől, amiket pontosan ugyanolyan bérmunka hozott létre, mint amilyet mi is végzünk. Tehát a pénzt, mint egyenértéket a munkaerőnkért, csakis tőkés termelési módon előállított termékekre tudjuk költeni, és választásunk nincs. Ebbe a kocsma, a szabadidőközpont, könyvtár, kórház, és intézmények teljes vertikuma megegyezik, működésében. Mivel időnket kizárólag ezen áruk fogyasztásával, illetve előállításával töltjük, és ennek alárendeljük családi-, szexuáliséletünket, szórakozásunkat, amely maga a rekreáció a következő munkanapra, és még lehetne sorolni, ezért úgy gondolom, hogy a valóságunk leírására a bérmunka társadalma a jellemző, amelynek neve kapitalizmus. Ez a mindennapi életünkből kiinduló következtetés, nem pedig az elméletből visszavezetett tézis. Ezért nem ideológia.

A két osztály belső megosztottságát nem vitatom, éppen ez a gond. A hatalom gyakorlás alaptétele az oszd meg és uralkopdj elv, és ennek tökéletesen megfelel az, hogy a demokráciában az egymással versengő partikuláris érdekek tünnek fel, mint valós frontvonalak. Nem csak a parlamentben, de az üzleti életben, a munkakeresésben, vallási, és ideológiai köntösben. Ez, mint a mozgatórugója a demokratikus társadalomnak, amely soha nem lehet más, mint a tőke világa (árubirtokosok egymással szembeni szabadsága, egyenlősége, ahol proletár is mint munka-áru birtokos lép fel), tűnik fel olyan sokszínűen neked, mintha nem is létezne társadalmileg munkás, és tőkés, vagy úgy láttatja magát, mintha még sok ezer fokozat lenne a kettő között. De a két osztály között minőségi különbség van, amely nem fizetésbeli, és partikuláris érdekbeli különbségek sokasága, ha nem egy, meglehetősen komoly különbség: az értéktöbblet elsajátításának passzív és aktív résztvevője közötti különbség, a magántulajdon.

Elméletben persze sok különbség lehet még ember és ember között: bőrszín, nyelvméret, pattanásszám. De a meghatározó azért a tulajdon, mert az élet termelésének eszközéről van szó. Ennek a termelési módnak pedig a társadalmi élet a legjobb tükre. A nyelv fejlődése, a kultúra céljai, vagy éppen céltalansága, a (rész)közösségek működése, és lehet még sorolni. A társadalmi munkamegmosztás növekedésének hatásai az emberi létre meglehetősen nyilvánvalóak. Csak gondolj bele: A nagyvárosokban egyre fokozódó territoriális feszültségek miatt a munkaképesség feltételévé kezd válni az irodista munkakörökben a pszichológus, de az alkoholizmus, és más devianciák is ennek a tükrei, csak éppen nem növelik a munkaképességet a legális szférában.

Ennyi, és most ne tovább, mert még kirúgnak, aztán nézhetek a megélhetésem után, ami pedig elég rosszul érintené a tudatomat is. :(
[előzmény (2916)]

© NoFarewellválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 05:42:25 (2922)
?? Ez most egy gyengére sikeredett szókiforgatás vagy poén?
[előzmény (2921)]

© drválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 03:12:36 (2921)
Nos a modernizáció lenne a tizennyolcadik bevásárlóközpont megépülése?(vagy mi a szösz?)Akkor a lóversenypálya a bokorbaszarással egyenlő?Valaha tehát a bokorbaszarás reform volt?:)
Pesten talán még Magyarországon sincs több lóversenypálya, bár kitudja lehet, hogy van, de ez volt a legnagyobb lókihasználás az emberek szaros szórakozása érdekében :) Kár hogy ennyivel is szegényebbek lettünk.
[előzmény (2919)]

© válasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 01:16:01 (2920)
"azért érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen országban is élünk..."
Szept. 18.-án este nagyon elgondolkodtam én is. Akkor is ugyanarra jutottam, mint addig, csak sokkal határozottabban: szép ország ez, kár hogy azok lakják, akik.
[előzmény (2917)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 00:26:07 (2919)
megjegyzem akkor az emberek többsége valószínűleg ugyanúgy viseltetett a reformokkal kapcsolatban mint most. nem mintha ugyanaz lenne a szitu... csak általában a modernizáció kérdése mindig is ilyen ellenző visszhangokra talál, különösen magyarországon, ahol a legtöbb ember annak örülne ha a körúton is földút lenne, jóskapista egymásnak köszöngetne a fogatról, és az út mentén a bokorba lehetne szarni...

amúgy ellenzem a lóversenyt, mint az állatok kizsákmányolását és kihasználását az emberek szaros szórakozása érdekében:) de ez már mellékszál...
[előzmény (2917)]

© xkolaxválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-12 00:22:03 (2918)
több lóversenypályát magyarországra?
[előzmény (2917)]

© drválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-11 23:51:54 (2917)
még arra gondoltan a "reformok"kapcsán , hogy amikor magyarországon reformkor volt (XlX.szd eleje)akkor sok új és szép dolog épült pölö lóversenypálya.ma ennek a lóversenypályának a helyén bevásárlóközpont épül.nyilván ez nem a megszoritásokhoz kapcsolódik teljesen, de azért érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen országban is élünk...egyszó mint száz nekem ez az uj reformkór bűzlik.
[előzmény (2907)]Elejére << Előző < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ... > Következő >> Végére